Pilsoniskās sabiedrības attīstības fonds

JURIDISKĀ ABC

Kā nodrošināt kvorumu biedru sapulcēs? Kā pārsūdzēt projekta konkursa rezultātus vai nelabvēlīgu administratīvo aktu? Kādu līgumu noslēgt ar valdes locekli? Kā atbilstoši likumam noformēt statūtu grozījumus? Kādos gadījumos var neparakstīt rēķinu? Kā iegūt un saglabāt SLO statusu? Kā veikt iepirkuma procedūru? Kā grāmatvedībā iegrāmatot brīvprātīgo darbu? Kā noteikt, vai organizācijas pamatdarbība nav saimnieciskā darbība? Kā reģistrēt preču zīmi?

Juridiskā ABC – praktisks palīgs juridisko jautājumu risināšanai:

· Dokumentu un līgumu paraugi

· Semināri par aktuāliem NVO juridiskajiem jautājumiem

· Raksti par NVO darbības juridiskiem aspektiem

· Bezmaksas juridiskās konsultācijas un prakstiska juridiskā palīdzība

PAR PSAF

Pilsoniskās sabiedrības attīstības fonds (PSAF) ir dibināts 2011.gada 11.janvārī ar mērķi veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un uzlabot nevalstisko organizāciju darbības vidi.

PSAF uzdevumi – sekmēt NVO sektora attīstību, sniedzot praktisku (jurista un grāmatveža) atbalstu nevalstiskajām organizācijām, izstrādājot un ieviešot NVO apmācību programmas, kā arī veicot pētījumus par NVO sektoru.

PSAF  ir piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss pilsoniskās sabiedrības attīstības un izglītības veicināšanas jomās.

Fonda dibinātāja un valdes priekšsēdētāja

NVO juriste Marija Heislere – Celma

Nenokavē noderīgus praktiskos seminārus!