Pilsoniskās sabiedrības attīstības fonds (PSAF)

Birojs Rīgas Latviešu biedrības nams Rīgā,  Merķeļa ielā 13,  428.kabinets (4.stāvā ar liftu)

+371 29143494

E-pasts: info@nvojurists.lv

IT Jautājumos: it@nvojurists.lv

Juridiskā adrese: Merķeļa iela 13, Rīga LV 1050

Reģistrācijas Nr. : 40008171623

Bankas rekvizīti:
SEB banka
IBAN: LV54UNLA0050016627231